Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Voor natuur en voor mensen. Dat is waar Staatsbosbeheer zich voor inzet. In opdracht van de rijksoverheid beheren we 260.000 hectare natuur. Dit is een grote verantwoordelijkheid en daar zijn we trots op. We kiezen voor duurzaam beheer van natuur die meerdere functies vervult. Dat betekent dat we niet alleen aandacht hebben voor natuur maar ook voor recreatie, landschap en cultuurhistorische waarden.

Natuur, landschap en cultuurhistorische waarden

Staatsbosbeheer is opgericht in 1899 om het bosaanbod te vergroten voor productie-doeleinden en om zandverstuiving tegen te gaan. Tegenwoordig richten we ons op het in stand houden van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan Nederlandse landschappen en ecosystemen – ook voor toekomstige generaties.

 

We vinden het belangrijk nog meer deel uit te maken van de Nederlandse samenleving. Goed gastheerschap staat hoog in het vaandel.

Recreatie, sport- en natuuractiviteiten

Iedereen is bij ons van harte welkom. Ook groepen die minder dan gemiddeld de natuur bezoeken, zoals de jeugd en allochtonen. De interesse vanuit de samenleving voor groen, landschap, klimaat en zingeving groeit. Vandaar dat de recreatieve functie van het bos steeds belangrijker wordt en er veel aandacht is voor bewegen, sport, educatie en natuuractiviteiten.

Milieuvriendelijke en vernieuwbare grondstoffen

De Nederlandse bossen leveren rond de zeven procent van de houtbehoefte in Nederland. Staatsbosbeheer levert FSC-gekeurd hout voor bijvoorbeeld vloeren, kozijnen en meubelen. Maar ook uit onze snoei- en onderhoudswerkzaamheden komen producten voort zoals riet, hout en gras. Die worden gebruikt voor de productie van biomassa.

www.staatsbosbeheer.nl

ACTIVITEITEN AGENDA

Iedere derde zaterdag van de maand

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: info@horecahuis.com

www.brasserieopduur.nl    www.facebook.com/BrasserieOpDuur

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040