Expositie “St(r)eekgebonden” van de groep Textielkunst Nu


De groep Textielkunst Nu is ontstaan uit en opereert onder de vlag van Vrouwen van Nu. De huidige groep bestaat uit circa 20 personen die uit het hele land komen. Weliswaar zijn naald en draad het meest geëigende werkmiddel, toch zal het verbazen met welke soepelheid materiaal in het algemeen, en textiele stoffen in het bijzonder, vorm gegeven wordt. De website van de groep (textielnu.blogspot.com) laat zien dat het woord kunst in hun naam absoluut recht doet aan wat er uit hun handen komt. Met hun gedegen opleiding in textielnijverheid – de meesten geven ook les – zijn ze in staat hun fantasie weer te geven in het stoffelijke. En dat is toch waar het in de kunst om draait? “Wij willen met onze exposities het textielgebeuren op een hoger plan brengen”, zegt Anje Koeslag uit Heino.
Haar woonplaats is de reden dat de groep zich ditmaal in onze contreien wil manifesteren. Vorig jaar werd Museum Nagele aangedaan, nu dus het Infocentrum. Belangrijk ijkpunt voor de  groep is het Textiel Festival in lakenstad Leiden dat elke vijf jaar wordt gehouden en waarin top-amateurs en professionals naast elkaar te bewonderen zijn. Volgend jaar staat Culturele hoofdstad Leeuwarden in de planning. Ook wordt op individuele basis regelmatig geëxposeerd in galeries in de lande. 
Als groep komen ze vier maal per jaar samen en bespreken onder andere het thema van hun jaarlijkse expositie (dit jaar de IJssel) en een mooie plek om hun werk te laten zien. “Natuurlijk wordt op die bijeenkomsten ook elkaars werk besproken en beoordeeld maar meestal gaat alles via de email”, aldus Anje. Als het thema is vastgesteld gaat ieder haars weegs om dat op een eigen manier uit te werken. Het resultaat daarvan kunt u gedurende de zomermaanden op het Infocentrum bezichtigen.
Daarnaast worden er op 1, 7 en 29 juli en op 11 augustus workshops gegeven waarin verschillende technieken behandeld worden. Dat gaat dan over het experimenteren met diverse materialen of bijvoorbeeld vrij weven. Onder het tabblad Workshops in Den Nul op de weblog van Textielkunst Nu (donkere balk) kunt u terecht voor meer informatie.

http://textielkunstnu.blogspot.nl/

http://textielkunstnu.blogspot.nl/p/workshops-in-den-nul.html

 

ACTIVITEITEN AGENDA

Creatieve middag in de Herfstvakantie
Met een gids van Staatsbosbeheer
In de Duursche Waarden

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: leon@bijripperda.nl 
Kijk ook onder: Bezoek-Horeca voor o.a. openingstijden en arrangementen.

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040