Uit het weblog van de IJsselboswachter Anja Nijssen

Alles heeft zijn tijd

Dit wordt een bijzonder blog. Met heel veel plezier heb ik u de afgelopen jaren mee laten genieten van vooral de mooie momenten uit mijn boswachtersperiode aan de IJssel. Ik nam u mee naar buiten. Ik probeerde mijn verwondering en enthousiasme voor al wat leeft op u over te brengen, in de hoop dat u zelf ook de kriebels kreeg om op ontdekking naar buiten te gaan. De paden op, de lanen in.

Blogonderwerpen
Ik nam u mee door de seizoenen. Ik schreef over de ontluikende essen en over de kievietsbloemen in de lente. Over de zomerse bloemenpracht bij het Infocentrum, of het bloemenlint langs de wegen in Zwolle. Over de herfstkleuren en overwinterende vleermuizen. Ik hield u op de hoogte van de ontwikkelingen van de eerste vijf jaren van Infocentrum IJssel Den Nul. Van activiteiten binnen in het centrum en van het onderhoud en verfraaiing van het  buitenterrein. Ik schreef over de opknapbeurten van het natuurbad de Lange Kolk en over de drijfbrug en het trekpontje. Ik gaf het podium aan diverse personen en organisaties die onze mooie riviernatuur onder de aandacht brachten met vrijwilligerswerk of projecten. Ik schreef over de diverse samenwerkingen en over excursies met scholen en boomfeestdagen. Ik schreef over flora en fauna.

Follow the sun
En vandaag……vandaag neem ik afscheid van mijn bloglezers. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik heb als boswachter en als Anja veel zaadjes mogen uitstrooien. Vele zaadjes zijn tot wasdom gekomen en dragen vrucht. Andere zaadjes hebben meer tijd nodig en zullen verzorgd gaan worden door nieuwe boswachters. Ik ben dankbaar dat ik bijna tien jaar bij Staatsbosbeheer mocht werken. Nu is het tijd voor een nieuw avontuur. De song en de begeleidende tekst in deze link geven heel mooi mijn motivatie hiervoor aan. Ik ga de zon achterna.

Bedankt!
Graag wil ik mijn lezers bedanken. En heel graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen waarmee ik zo fijn mocht samenwerken vanuit mijn hart hiervoor te bedanken. Deze contacten hebben mijn leven verrijkt (en dat maakt mijn afscheid best wel een beetje emotioneel). Ik wens iedereen het allerbeste en veel verrijkende momenten in de natuur toe.
PS: recentelijk bezocht ik de film Down to Earth. Met hart en ziel wil ik u hierop graag nog  wijzen.

Met hartegroet,
Tot 1 juni IJsselboswachter en daarna avonturier Anja


Kinderen en natuur. 

IJsselboswachter Anja Nijssen gaat op avontuur met de kinderen van ZML schoolt De Zonnewijzer uit Raalte en vertelt over de positieve effecten van natuur op kinderen.Een gouden combinatie. Niet alleen voor nu, maar ook voor onze toekomst.

Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan hoe belangrijk het is om kinderen van jongs af aan in contact te brengen met de natuur. Spelen, ravotten, leren, beleven, grenzen verleggen, sociale interactie. En ervaring hiermee is er al volop zoals u kunt zien in het filmpje bij dit blog (Children are running wild in the mud, climbing high into trees and playing with knives, but no one is telling them off. This is kindergarten… Danish-style.)
Natuur heeft een positieve invloed op tal van lichamelijke en verstandelijke aandoeningen zoals depressie, ADHD, beperkte mobiliteit of stress. Staatsbosbeheer omarmt daarom verschillende natuurprogramma’s waaronder NatuurWijs. Kinderen gaan in dit programma samen met boswachters de natuur in. Hart, hoofd en handen worden aangesproken tijdens een dagdeel of hele dag in de natuur.

Hoe een balletje kan rollen
Tijdens een spontane ontmoeting in de Duursche Waarden met een docente van ZML school De Zonnehof in Raalte ontstond, gewoon bij het toegangshek, een inspirerend gesprek. Al pratende maakten we binnen 5 minuten een programma om de leerlingen een dag mee naar buiten te nemen. Samen met de struinnatuur van de Duursche Waarden, de steenovens, de klimtoren, de IJssel en de mogelijkheden van het Infocentrum en onze gezamenlijke kennis en ervaring was een belevenisdag buiten in theorie snel gemaakt.
Een jaar later was het dan daadwerkelijk zo ver. Om kennis te maken met de leerlingen verzorgde ik samen met een vrijwilliger eerst een theorieles in de klas. Geweldig. Wat een enthousiasme. En wat een fijne en veilige sfeer in de school. Riviernatuur, dieren en planten, bergen en zee, klei en zand. Het kwam allemaal aan bod.

Samen grenzen verleggen
En enkele weken later gingen we dan écht naar buiten! Van de docente hoorde ik dat de buitendag al dagen hét gespreksonderwerp was. Gelukkig was vorige week het weer goed. Fris en bewolkt maar droog. De leerlingen en begeleiders hebben genoten! Van de ontvangst in het Infocentrum tot en met de heerlijk vies makende schepnetjes activiteit op het einde van de dag. Het programma was dan ook zeer gevarieerd en rekening houdend met de mogelijkheden van de kinderen.

overtocht
overtocht met Kozakkenveertje in groepjes
Ik vond het geweldig mooi om te zien hoe heerlijk de kinderen het buiten zijn ervoeren. Hoe ze elkaar hielpen met een rolstoel of als iemand moe was. Hoe kinderen grenzen verlegden door tóch helemaal bovenin de uitkijktoren te klimmen. Hoe geduldig en opgetogen er gewacht werd op het Kozakkenveertje om in groepjes de IJssel overgezet te kunnen worden. Hoe lichamelijke energie omgezet werd in verwondering over het vinden van klei met een grondboor. Of het elkaar helpen in de donkere steenoven op zoek naar vleermuizen.  Een heerlijke belevenis was ook het samen op het gras van camping De IJsselhoeve lunchen met een vuurkorf en met door een collega gesneden stokken voor gebakken broodjes en warme marshmallows.

Wordt vervolgd
U kunt zich vast voorstellen dat deze dag een vast vervolg gaat krijgen in het onderwijs. Voor deze school en voor de andere scholen die we in contact mochten brengen met de natuur. Zoveel vaardigheden, sociale interactie, beleving, saamhorigheid en kennisoverdracht door actief te zijn werd hier in één dag bij elkaar gebracht. Wetenschappelijke rapporten zijn nodig voor de onderbouwing. Maar in de praktijk wisten we het al lang. Kinderen en natuur zijn een gouden én een natuurlijke combinatie.


Feestelijke eerste lustrumviering

Afgelopen zaterdag vierde het Infocentrum IJssel in Den Nul haar eerste lustrum. Boswachter Anja Nijssen vertelt over alle feestelijkheden.

Trots
In de afgelopen vijf jaar heeft het Infocentrum zich ontwikkeld tot een voorziening in de gemeente Olst-Wijhe waar iedereen trots op is. Het Infocentrum is een multifunctioneel gebouw en -buitenterrein waar de historische vereniging het Olster Erfgoed, Staatsbosbeheer, JP van den Bent stichting, Bij Ripperda en tientallen vrijwilligers samenwerken. Dat het Infocentrum een succes is blijkt wel uit het grote aantal bezoekers van inmiddels meer dan 150.000. Dit aantal overtreft ruimschoots de destijds gemaakte schattingen. Een teken dat steeds meer bezoekers deze unieke locatie met al haar voorzieningen en activiteiten weten te vinden.

Feest
En afgelopen zaterdag werd dit succes gevierd. In alle vroegte al werden de voorbereidingen getroffen voor een feestelijke dag. Alle vrijwilligers werden getrakteerd op een heerlijk ontbijt in de boomgaard. Tafels, banken, tafelkleden, bloemetjes en vooral veel lekkere broodjes en kannen koffie moesten klaargezet worden. Het was een beetje fris, maar erg gezellig om zo met elkaar de dag te starten. Daarna was het de hoogste tijd om de marktkraampjes in te richten. De officiële handeling bestond uit de onthulling van de nieuwe maquette. Burgemeester Ton Strien schetste de geschiedenis van het Infocentrum en richtte zijn blik ook op de toekomst. Het Infocentrum en het prachtige natuurgebied de Duursche Waarden zijn parels langs de IJssel. Veel potentie voor verdere ontwikkeling dus.

De  feestelijke sfeer zette zich de verdere dag voort. Vele bezoekers genoten van de locatie, de diverse  activiteiten en de gezelligheid.  Fijn om met elkaar deze mijlpaal georganiseerd en gevierd te hebben.

Op naar het volgende lustrum!


Gastvrijheid

In de tweede helft van maart vindt de eerste editie van de Veldtocht plaats in Olst-Wijhe. Dit is een cultureel project waarbij het onderwijs de verbinding zoekt met inwoners van deze gemeente. Het project draait om kunst en cultuur. Tien dagen lang krijgen leerlingen en inwoners de mogelijkheid om kennis te maken met theater, beeldende kunst, muziek, literatuur, dans, techniek/media of cultureel erfgoed uit Olst, Wijhe en de rest van de provincie. Dit allemaal in binnen-en buitenschoolse activiteiten. De Veldtocht is een initiatief van de lokale ICC en Ut Huus. (vrij uit citaat)

Samenwerking
Natuurlijk werken ook Staatsbosbeheer en het Infocentrum mee aan het welslagen van dit bijzondere project. In de Duursche Waarden viel de eer voor het eerste bezoek  te beurt aan de Klimboom uit Boskamp. Ruim veertig kinderen en begeleiders trotseerden de regen en togen naar de Duursche Waarden. Daar verzorgde Natuur en Milieu Overijssel (NMO) een aan het onderwerp gerelateerde excursie. Na afloop werden de warme broodjes en dampende soep door de verkleumde, maar stoere,  kinderen met veel smaak verorberd (foto). 
Niet  alleen het natuurterrein de Duursche Waarden staat open voor dit project. Ook het Infocentrum draagt haar steentje bij. Staatsbosbeheer stelt haar werkschuur twee weken ter beschikking voor een theatervoorstelling die hier gehouden wordt. Vrijwilligers verzorgen allerlei hand- en spandiensten.  In het Infocentrum zullen gedurende de Veldtochtperiode honderden leerlingen ontvangen worden. Én het eindfeest op vrijdag 24 maart zal met een grootse manifestatie in het Infocentrum een echte happening worden.  Fijn dat we als samenwerkende partners in het Infocentrum konden meewerken aan dit Veldtocht initiatief. Want alleen samen kunnen we de vele honderden kinderen kennis laten maken met kunst, cultuur en natuur. 

Met vriendelijke natuurgroeten,
IJsselboswachter Anja Nijssen


Van buiten naar binnen en vice versa

Obs De Holsthoek uit Den Nul zou op pad gaan in de Duursche Waarden. Helaas valt dit, letterlijk, in het water door slecht weer. Lees hier hoe IJsselboswachter Anja Nijssen dit oplost. Tja, we hadden het zo mooi gepland. Een woensdagochtend met de kinderen naar de Duursche Waarden in de maand maart. Het liep iets anders.

Samen op pad in de natuur
Obs De Holsthoek in Den Nul heeft als slogan: ‘Natuurlijk! De Holsthoek’. Iedereen is er welkom én de school heeft oog voor de natuur. Daarom heeft het onderwijsteam samen met de boswachter van Staatsbosbeheer een natuurprogramma samengesteld. Elk seizoen gaat de hele school met de IJsselboswachter op pad in de natuur. Dit keer stond de IJssel centraal. We wilden er struinen, onderzoek doen en de loop en de impact van de rivier bespreken. Maar het liep anders.

Onderwijzer Gerard en ik hadden op dinsdag intensief app- en mailcontact. De weersvoorspellingen zouden op de geplande dag beroerd zijn. Een kletsnatte dag zo noemde de weerman het. Op woensdagochtend in alle vroegte lieten we het besluit vallen. De buitenles kon door de hevige regenval niet doorgaan. En dat was een wijs besluit. De regen viel met bakken uit de hemel.

Buitenles wordt binnenles
In mijn auto had ik de dag van te voren echter al alle benodigde spulletjes verzameld. Spontaan besloot ik om van een buitenles een binnenles te maken. Zo kon ik de theorie van het riviersysteem alvast uit de doeken doen en de kinderen met diverse rivierbegrippen kennis laten maken. De meegebrachte grondboor was een boeiend vertelvoorwerp . Het werd een leuke en interessante les en een goede voorbereiding voor het ‘echte’ werk buiten. Want we planden ook direct een datum voor de buitenles Duursche Waarden in de maand april.

In de praktijk kunnen de kinderen dan straks zien welke kant de rivier op stroomt en hoe dat komt; grondboringen zetten om te zien  waar het zand en de klei is afgezet, en onderzoeken welke dieren er in de geulen leven. Zo maakten we van de nood een deugd. Een leerlinge maakte de foto boven dit stukje.

In hoger sferen
Een heldere hemel. Duizenden twinkelende sterren en planeten. Geen bewolking en niet echt koud. Vrijdagavond 3 februari blijkt een perfect gekozen avond voor de lezing over de reis door het zonnestelsel.

In het Infocentrum is de mediazaal goed gevuld met belangstellenden. Veel volwassenen, maar ook een zestal kinderen. Omdat bij aanvang de hemel zo helder was, werd er na de koffie en het intro, buiten eerst gekeken door een grote sterrenkijker. Hoe geweldig om een planeet die zo ver weg staat zo goed te kunnen bekijken.

Op reis door het zonnestelsel
Vervolgens nam amateursterrenkundige Vincent Spannenburg ons, tijdens zijn lezing op een zeer enthousiaste manier, mee op een reis door het zonnestelsel. Prachtige foto’s van de planeten lieten ons zien hoe mooi ook deze ‘ver weg natuur’ is. Ik vond het bijzonder dat de aanwezige kinderen zulke goede en geïnteresseerde vragen stelden.

De aankondigingsposters die we maakten en de posters die Vincent mee had gebracht vonden na afloop dan ook gretig aftrek. Voor de derde achtereenvolgende keer verzorgden we deze avond en telkens met een volle zaal belangstellenden.

Daarom hebben we nu al weer een afspraak gemaakt voor een vervolg in februari 2018. En ondertussen…. draaien de planeten in hun banen door het heelal.

Met vriendelijke natuurgroeten, IJsselboswachter Anja Nijssen


Samen het nieuwe jaar in​

‘Welkom-welkom-welkom-welkom de 14e’ stond er in de uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers en medewerkers van het Infocentrum in Den Nul.

Traditiegetrouw begonnen ook wij in het Infocentrum met een toast op het nieuwe jaar en een welgemeende dank voor ieders inzet in het afgelopen jaar.

Een klein groepje wandelaars durfde de kou en de regenbui aan en wandelde eerst naar de observatiehut. Lekker even een frisse neus halen om vervolgens binnen extra te genieten van koffie of warme chocolademelk. Ondertussen druppelden de tientallen andere gasten ook binnen.

Samenwerking
In het Infocentrum werken we met een gemêleerd gezelschap vrijwilligers en medewerkers aan een breed scala van diverse werkzaamheden. Deze samenwerking en diversiteit maakt het werken hier juist zo leuk. En dat men zich prettig voelt in het Infocentrum bleek wel uit de grote opkomst, de gesprekken en de speeches. De vertegenwoordigers van Het Olster Erfgoed, Staatsbosbeheer, JP van den Bent en BIJRipperda noemden en roemden in hun praatjes de samenwerking en de fijne sfeer.
Altijd is het Infocentrum in beweging, zijn er veranderingen, bijsturingen, nieuwe plannen. Dat vergt van eenieder een enthousiaste inzet. En die is er!
In mijn praatje bedankte ik voor de geweldige inzet van iedereen. Want het zijn al deze mensen die er voor zorgen dat het Infocentrum steeds bekender wordt in de regio en zelfs daar buiten. Bezoekers weten de weg steeds beter te vinden. Door de vriendelijke ontvangst komen bezoekers ook graag terug. Voor weer een nieuwe expositie, voor een lekker kopje koffie of heerlijke appeltaart. Voor een leuk artikel uit de winkel, voor een excursie of een andere activiteit. Voor het zwemmen in het buitenbad of voor het genieten van het mooie buitenterrein.

Evenementen
Ook dit jaar staan er alweer mooie evenementen in de agenda. Natuurlijk doen we bijvoorbeeld mee met de IJsselbiënnale. Maar ook vieren we in april ons eerste lustrum met een feestje.
Met deze gezellige nieuwjaarsbijeenkomst werd het nieuwe jaar passend ingezet.

Met vriendelijke natuurgroeten,
IJsselboswachter Anja Nijssen

Lage waterstanden

Het zal iedereen opgevallen zijn. De waterstanden in onze rivieren zijn al een poos bijzonder laag. In mijn werkgebied de IJsselvallei (Overijsselse deel) zijn de gevolgen hiervan duidelijk waar te nemen. Plassen en poelen in de uiterwaarden staan droog, in de geulen is veel water weggetrokken en zandplaten die eerder onder water lagen zijn zichtbaar (zie foto).
De lage waterstanden hebben gevolgen voor flora en fauna, maar ook voor recreatieve voorzieningen. De drijfbrug bij het Infocentrum over de Lange Kolk staat strak in zijn kettingen en touwen omdat de waterstand in deze geïsoleerde kolk via grondwaterstanden ook meebeweegt met de IJsselwaterstanden. Ik heb daarom een extra veiligheidsinspectie laten uitvoeren. Ook het trekpontje over de Scherpenzeelsehank  is diep komen te liggen. Zo diep dat ik een speciale waarschuwing heb laten uitgaan voor gladheid op de kleiige, nu steile oevers.

Hydrologie
De Rijn is een van de langere rivieren van Europa met een lengte van 1233 km.
Haar stroomgebied omvat 185.000 m2. Zij stroomt door diverse landen en taalgebieden. Daarom heeft de IJssel ook vele namen. De Rijn ontspringt in de Zwitserse Alpen. Tussen Westervoort en Arnhem-Zuid bij de IJsselkop splitst het Pannerdensch Kanaal zich in Neder-Rijn en Gelderse IJssel.  De Rijn is een rivier met smelt-én regenwaterafvoer. Hoogwaters in de zomer als de sneeuw van de Alpen smelt en regenafvoer die hoogwater in de winter veroorzaakt.
Onder normale omstandigheden gaat 2/3 van de afvoer bij Lobith naar de Waal en 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal. En daar vindt weer de eerder genoemde splitsing plaats die zorgt dat 1/3 van het water daarvan naar de IJssel gaat. En dit is dan 1/9 van het totaal.
Gemiddeld is de afvoer van de Rijn bij Lobith ca. 2200 m3/S. Vanaf 4000 m3/S beginnen de uiterwaarden te overstromen. Ter vergelijking: De extreme afvoer in 1995 bedroeg bijna 12000 m3/S. Als ik nu websites raadpleeg dan lees ik dat begin deze week de afvoer bij Lobith 975 m3/S bedroeg. Wat correspondeert met een stand van 7,2 NAP. Bij Olst was de afvoer op 10 januari 190,7 m3/S. Ook ter vergelijking: op 30 november 2011 bedroeg de stand 6,89 boven NAP. (bron: diverse websites.) De lage waterstand zal naar verwachting ook nog wel even aanhouden. Er is wat sneeuw gevallen in de Alpen en samen met wat regen zorgt de dooi voor wat watertoevoer. Maar veel zal het niet zijn.

Record?
Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Gaan we een nieuw record vestigen? Het leuke aan het werken bij  een rivier is dat elke dag anders is. Er is altijd dynamiek. Perioden met droogte wisselen af met natte perioden. Uiterwaarden overstromen of vallen droog. Dieren en planten en ook de mens moeten zich aanpassen aan de natuur. De dynamiek bepaalt het gedrag.

Met vriendelijke natuurgroeten,
IJsselboswachter Anja Nijssen


Een heel mooi 2017 gewenst
Het nieuwe jaar is begonnen met sneeuw, ijs, storm en zelfs wat regen. Prachtige wolkenluchten waren daarvan het resultaat. Schoonheid die ons gewoon komt aanwaaien. 

Graag wil ik de lezer van mijn blog het allerbeste toewensen voor dit nieuwe jaar.  En mochten er zich donkere luchten boven uw leven samenpakken, dan wens ik u toe dat u toch het nieuwe licht kunt blijven zien.

Hoop

Hoe turbulent de stormdag deze week ook was, vandaag schijnt weer de zon. De natuur gaat door met zich rustig aan klaarmaken voor de lente. Hazelaars en elzen bloeien al. De grote bonte specht heeft zijn eerste roffel al laten horen en ook de vinkenslag is al gehoord. Enkele voorjaarsbloeiers als sneeuwklokje en klein hoefblad hebben hun kopjes ook al boven de grond uit laten piepen op zoek naar warme zonnestralen. Alles in het teken van het voorbestaan van de soort. Geboorte, groei, bloei, sterven en wedergeboorte. De eeuwige kringloop van alles. Elk seizoen is er daardoor weer iets nieuws te ontdekken in de natuur. De geboorte van een nieuw jaar kan de start zijn voor een mooi 2017. Ik wens het u van harte toe.

Met vriendelijke natuurgroeten,

IJsselboswachter Anja Nijssen 

Infocentrum IJssel Den Nul in kerstfeer

Weer is er een jaar voorbij gevlógen. Een jaar waarin er op het wereldtoneel en dichtbij huis veel gebeurde. En een jaar waarin er ook in het Infocentrum vele activiteiten ontplooid werden.

Vele duizenden bezoekers mochten we ook dit jaar weer ontvangen. Voor een rondleiding, voor een training, gewoon een bezoekje of voor een kop koffie. Of meedoen met de vele activiteiten die georganiseerd werden. Van het behalen van een heus heksendiploma tot en met op excursie gaan met onze IJsselnatuurgidsen in de prachtige Duursche Waarden.

Zomer
Tijdens de warme zomerdagen genoten ook velen van het natuurbad de Lange Kolk bij het Infocentrum. Heerlijk zwemmen in natuurwater en spelen op het verlengde strand. Of lekker luieren op de ligweide. Of daar mijmeren onder de met de kinderen van basisschool de Holsthoek tijdens Boomfeestdag 2016 aangeplante boom.

Jubileum
In april 2017 gaan we het 5 jarig jubileum van het Infocentrum vieren. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor een gezellige dag.
De expositiewerkgroep versierde wederom het Infocentrum in kerstsferen. Kom in de kerstvakantie binnen en buiten genieten.

Graag wil ik de lezer hele fijne kerstdagen en een gelukkig 2017 wensen.

Met vriendelijke natuurgroeten,
IJsselboswachter Anja Nijssen


Wat laat de natuur ons toch steeds verrassen. Elk nieuw seizoen weer.

De herfstblaadjes zijn met de eerste stormen bijna allemaal weer van de bomen afgewaaid. De bomen zijn er klaar voor. Want de winter is in aantocht.  

Tijdens de afgelopen dagen mochten we daarvan een mooi voorproefje  beleven. Een blauwe lucht, een zonnetje, ochtendmist, en de eerste nachtvorsten. En dat samen leverde mooie plaatjes op. Tijdens de weerpraatjes op TV bijvoorbeeld waren daarvan mooie foto’s te bewonderen.

Koning Winter

Ook aan onze eigen IJssel was het genieten van de kunstwerken van Koning Winter. Daar waar de laagstaande zon planten en bomen niet kon verwarmen bleef de nachtvorstrijp liggen. Alsof koning winter zijn nachtfeeën  met haar toverstafje kristallen sterretjes liet rondstrooien. Betover(en)de schaduwplekjes leverde dit op. Struiken, grassen, planten en bomen veranderde in bevroren kristallen elementen. Deze witte sprookjeswereld met daarboven een blauwe hemel liet de hectische mensenwereld even verstillen. Totdat de zon de schaduw verving voor warmte en licht. Maar niet overal had de laagstaande zon die mogelijkheid.  En daar bleef dan de witte sprookjeswereld nog lang intact.

Witte stenen
Dat leverde het plaatje op dat ik maakte in de Duursche Waarden op de oever van de IJssel. Van een afstand zag ik de witte stenen liggen. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Wat zou daar te zien zijn?
Het bleek een schaduwplek waar de zon enkele  basaltblokken nog net niet had  opgewarmd . Stenen die de vorige dag door watergolfjes nat geworden waren en door de nachtvorst een bevroren kristallaagje hadden gekregen. Doordat het windstil was en het wateroppervlak rustig kabbelde konden de hoger gelegen stenen hun witte kristalkleed nog even behouden alvorens zon en golfslag de betovering zou verbreken en ze weer gewone basaltblokken zouden worden. Precies op het moment dat ik de foto maakte sloeg de klok van Veessen 12 uur (echt waar).

Met vriendelijke natuurgroeten,
IJsselboswachter Anja Nijssen


Winterklaar maken

We hebben dit jaar kunnen genieten van een mooie lange nazomer met veel zon en hoge temperaturen. Dat was ook te merken bij het natuurbad de Lange Kolk. Op zonnige dagen was het druk op de ligweide en in het zwemwater. En dat ging door tot kort geleden.
Fijn dat er zoveel gebruik gemaakt is van deze unieke zwemlocatie.

Nu ik dit blog schrijf giert de wind om het Infocentrum en komt het regenwater met bakken uit de hemel in felle buien. De zomer is nu echt voorbij. Hoog tijd om de Lange Kolk weer winterklaar te maken.
De nieuwe drijflijnen worden weer uit het water gehaald, borden worden weer binnen opgeslagen en het terrein wordt schoongemaakt. Het recreatieseizoen is weer voorbij en dus is het weer tijd voor groot onderhoud.

Kappen en snoeien

Om meer openheid en transparantie te creëren werden er afgelopen winter al kap- en snoeiwerkzaamheden verricht. Ook is toen de parkeerplaats helemaal opgeknapt. De tijd is gekomen om  weer verder te gaan met deze werkzaamheden. De aannemer is begonnen met het weghalen van de onderbegroeiing bij de essen langs de slootkant. Als die klus geklaard is zal er ingezaaid worden met graszaad. Daardoor worden zwemplas en Infocentrum meer een eenheid in plaats van twee losse objecten.

Cyclus

Ook de begroeiing langs de beek op het buitenterrein van het Infocentrum zal weer aangepakt worden. Wilgen groeien razendsnel en regelmatig afzetten is daarom nodig. De beek zal weer uitgekorfd (opgeschoond) worden en langs het wandelpad wordt geklepeld en gemaaid. Eventjes zal dat een kaal gezicht zijn. De ervaring leert echter dat in no time de begroeiing weer terugkomt. Kleurrijke bloemen krijgen dan weer de gelegenheid te groeien en te bloeien. Totdat de wilgen weer de overhand krijgen. En dan…begint de cyclus weer opnieuw.

Met vriendelijke natuurgroeten,
IJsselboswachter Anja Nijssen


Vernieuwde voorzieningen steenfabriek Duursche  Waarden

Als laatste in de reeks van vernieuwde Staatsbosbeheer informatieborden en handwijzers langs de Sallandse IJssel is nu ook het oude informatiebord bij de steenovens Duursche Waarden vervangen.
De oude informatie is in een nieuw jasje gestoken in samenwerking met Jan Hilferink; lid van het Olster Erfgoed, Mariska Blankespoor; vrijwilligster Infocentrum en medewerkers Staatsbosbeheer. Teksten, foto’s en tekeningen werden met elkaar uitgewisseld en uiteindelijk samengevoegd tot een mooi geheel. De informatie over dit cultuurhistorische erfgoed in de Duursche Waarden is nu nog beter toegankelijk gemaakt voor de geïnteresseerde wandelaar en fietser.
Ook is er ter hoogte van de uitkijktoren een handwijzer geplaatst die de weg wijst naar een zeer bijzondere steen aan de IJssel. Zittend op deze steen is het goed toeven voor een zenmomentje. De steen nodigt uit om te mijmeren over de steenovengeschiedenis en de daaruit voorkomende uiterwaardennatuur. Om dan vervolgens weer verkwikt verder te wandelen of te fietsen en te genieten van al het moois dat de IJssel te bieden heeft. De meidoorns staan nu volop in bloei. Diverse planten bloeien al. En de populieren geven al zaadpluis af. De zon schijnt dus pak de wandelschoenen en kom genieten.

Met vriendelijke natuurgroeten,
IJsselboswachter Anja Nijssen

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN AGENDA

Kunstwerk - IJsselbiënnale
Langs korenvelden, weiland en bos
Op zoek naar mooie plaatjes!

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: leon@bijripperda.nl 
Kijk ook onder: Bezoek-Horeca voor o.a. openingstijden en arrangementen.

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040